• 3 Parti Yazılımlar-Linux UnixYorum yapılmamış

  Penetrasyon testlerini kendinizin yapmasına izin veren, Güvenlik zaafı taraması yapan OpenVAS aracının “Kali Linux” üzerine kurulumunu gerçekleştirdik. OpenVAS ücretsizdir ve GPL lisanlıdır.

  OpenVAS paketleri kurmadan önce güncelleme yapmanız tavsiye ediyorum.

  root@kali:~#     apt- get update && apt-get upgrade

                  Şimdi OpenVAS paketini ve sonrasında kurulması gereken paketleri kurabiliriz.

  root@kali:~#    apt-get install openvas

                  Güncelleme veya OpenVAS kurulumunu sırasında “E:unable to locate package” hatası alabilirsiniz. Bu hatayı düzeltmek için;

  root@kali:~#    gedit /etc/apt/sources.list komutu ile sources.list dosyasını düzenliyoruz.

                  Aşağıdaki Kaynak adreslerine ekleyiniz.

   deb http://http.kali.org/kali kali-rolling main contrib non-free

  # For source package access, uncomment the following line

  # deb-src http://http.kali.org/kali kali-rolling main contrib non-free

  deb http://http.kali.org/kali sana main non-free contrib

  deb http://security.kali.org/kali-security sana/updates main contrib non-free

  # For source package access, uncomment the following line

  # deb-src http://http.kali.org/kali sana main non-free contrib

  # deb-src http://security.kali.org/kali-security sana/updates main contrib non-free

  deb http://old.kali.org/kali moto main non-free contrib

  # For source package access, uncomment the following line

  # deb-src http://old.kali.org/kali moto main non-free contrib

    sources.list dosyasını kaydet deyip, uç birimi yeniden başlatın. Güncelleme ve OpenVAS kurulumu yeniden deneyiniz.

                  OpenVAS veri tabanına kendi kullanıcımızı oluşturalım.

  root@kali:~#     openvasmd –create-user=admin –role=Admin

  root@kali:~#     openvasmd –user=admin –new-password=password

                  OpenVAS servisini başlatalım.

  root@kali:~#     openvas-start

  OpenVAS üzerinde oluşabilecek hataları için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

  root@kali:~#     openvas-stop ( Servis Durduma)

  root@kali:~#     openvas-start ( Servis Başlatma)

  root@kali:~#     openvas-check-setup ( Servis ve kurulum dosyalarını kontrol etme)

  root@kali:~#     openvas-setup ( OpenVAS güncelleme için)

  OpenVAS kurulumumuz tamamlanmıştır. Greenbone Security Asistant arayüzüne, tarayıcıdan https://127.0.0.1:9392 yazarak erişebilirsiniz. Kullanıcı adı ve Şifresi admin/password olarak gelmektedir.

  Yorum kapalı!